02 juni, 2013

Stålmansjubiléet accelererar!

Stålmannens 75-årsjubileum accelererar nu i hemlandet USA. Förlaget DC har tagit fram en jubileumslogga (till vänster) och den 12/6 släpper man den helt nya serietidningen Superman Unchained, vars första nummer utges med flera olika omslag, vart och ett för att illustrera en epok i seriefigurens utveckling!
Läs mer och se de olika varianterna på Superman Homepage!

Inga kommentarer: