16 juni, 2012

HD ogillar mangadomen!

Högsta Domstolen ogillar åtalet mot serievetaren och översättaren Simon Lundström, som för två år sedan dömdes i Tingsrätten för innehav av barnpornografiska mangateckningar. HD gör en annan bedömning och klassar alla teckningar utom en som fantasifigurer "som inte kan misstas för verkliga barn". Lundstöm frikänns därmed.
Läs mer

Inga kommentarer: