13 februari, 2012

"Tintin i Kongo" friad i belgisk domstol!

En belgisk domstol har nu fastslagit att Tintin i Kongo inte kan betraktas som rasistisk. Kongolesen Bienvenu Mbutu Mondondo har drivit en rättsprocess om serien, som utgavs första gången 1931.
Domstolen betonar att serien i första hand bör ses som ett tidsdokument som speglar de värderingar som rådde i samhället då den skapades.

Inga kommentarer: