26 mars, 2011

Galleriet: Bland checkhäften och tvättbjörnsmössor!

Serietidningar i litet format, sk checkhäftesformat, var populära under 50- och 60-talet. Centerförlaget gav ut flera titlar av vilka vi ser några exempel ovan: Vilda Västern nr 8/1960, Trio nr 1/1961 och Prärieserier nr 51/1962. Samtliga innehöll västernserier producerade i Italien - spaghettivästern innan begreppet ens var myntat!
Titelserien i Prärieserier fick det svenska namnet "Davy Crockett" trots att serien inte handlade om Crockett utan en (påhittad) nybyggare, i hemlandet Italien hette serien "Il Grande Blek". 

_________________________________________________________________
Swecomics är nu uppdaterat med nya länkar och ny Serie-Fråga!

Inga kommentarer: