18 januari, 2011

Serier får kulturstöd!

Kulturrådet har presenterat vilka tidskrifter som får produktionsstöd under 2011. Bland de beviljade finns glädjande nog flera med serieanknytning, t.ex. Bild & Bubbla (275 000 kr), Galago (100 000 kr) och Serieblaskan (25 000 kr).
Se hela listan här!

Inga kommentarer: