10 oktober, 2010

En OTäck skurk!

OT brukar i dessa sammanhang stå för off topic, d v s ett ämne som går utanför bloggens egentliga men ändå har viss anknytning.
Nyss bortgångna Martin Ljung hade förvisso inget med tecknade serier att skaffa, men många av de "gubbar" han gestaltade skulle mycket väl kunnat platsa som seriefigurer! Den humor som lanserades av Povel Ramel i Knäppupp-revyerna var typisk för det sena 50- och tidiga 60-talet och påminde inte så lite om den vi kunde skåda i samtida skämtserier som t.ex. "Knallhatten" eller i tidningar som Svenska MAD.
Dickie Dick Dickens var en romanfigur skapad av det tyska författarparet Rolf och Alexandra Becker. 1957 blev den tysk radioteater och 1966 letade sig radioserien till Sverige. Martin Ljung gjorde en härlig gestaltning av huvudpersonen, "mannen med det nervösa avtryckarfingret". I serien hördes också bl.a. Beppe Wolgers, Lena Söderblom och Karl-Arne Holmsten. Berättare var den populäre jazzprataren Leif "Smoke Rings" Andersson samt Lasse O'Månsson (se där ännu en MAD-anknytning!).
Samtidigt med radioserien släppte B Wahlströms romanversionen av Dickie Dick Dickens i serien B Wahlströms Ungdomsböcker. Det fyndiga omslaget, där Dickens verkligen liknar Martin Ljung, gjordes av Lennart Frantzén.

Inga kommentarer: