22 april, 2010

Kapten Stofil läggs ned!

En av mina favorittidningar kommer dessvärre att lida serietidningsdöden i höst. Det är Kapten Stofil som läggs ned efter 40-talet utgivna nummer. Anledningen är enligt tidningens hemsida ekonomiska svårigheter och ett alltför pressat tidsschema. "De senaste åren har vi gått på fälgarna", konstaterar redaktionen!
Utgivningen avslutas med ett dubbelnummer (nr 39-40) i samband med bokmässan i Göteborg i höst.

Inga kommentarer: