15 januari, 2010

Serieparaden + Larson! = sant!

Enligt Resumé.se kommer Egmont Kärnan nu att återuppliva titeln Serieparaden - och fylla den med innehåll från nyss nedlagda Larson!
Den nygamla tidningen kommer att innehålla serier som Monty, Dilbert, Bizarro och Get Fuzzy. Däremot kommer inte Gary Larsons "The Fair side" eller Bill Wattersons "Kalle och Hobbe" att finnas med.
Redaktör för den nya tidningen, vars första nummer utkommer i februari, blir den tidigare Larson-redaktören Peter Sparring.

Inga kommentarer: