05 juni, 2009

"Seriernas Värld" i media!


Invigningen av utställningen "Seriernas Värld" på Örebro Läns Museum har uppmärksammats på flera håll! Förutom Swecomics eget utställningsreportage hittar man reportage/inslag om utställningen i :

SVT: Tvärsnytt
Radio Örebro
P4 Örebro: Värstnytt (satir)
Arkivcentrum Örebro (med bild på slips-klippet!)

Dessutom skrivs det om utställningen i flera bloggar och forum!

Inga kommentarer: