02 mars, 2008

Tintin-utställningen förlängd!

Sjöhistoriska museet har nu förlängt utställningen "Tintin till sjöss". Fram till den 30 mars kan man njuta av Tintins maritima äventyr.
Läs mer om utställningen i Swecomics artikel.

Inga kommentarer: