02 december, 2007

Egmont bantar Stockholmsredaktionen!

Egmont Kärnan kommer att dra ner på sin Stockholmsredaktion, skriver Komika Magasin. Merparten av verksamheten kommer att koncentreras till Malmö, endast en mindre enhet blir kvar i Stockholm.
Stockholmsredaktionen är liktydig med f.d. Semic Press som bl.a svarar för utgivningen av Fantomen, 91:an och Uti vår Hage.

Inga kommentarer: