21 augusti, 2007

Nytt under "Aktuellt"!

Nu börjar vi lätta på förlåten om innehållet!
Under rubriken
Aktuellt hittar Du:
- Sajt-service, som är en kombination av de tidigare sidorna Sajt-Service, Info om denna sajt och Downloads
- Serie-Fyndet, i "rensad" version, d v s alla gamla annonser har gallrats bort. Fyll på med nya, friska istället!
- Skickkoder, har fått en egen menyrubrik (fanns tidigare under Serie-Fyndet)
- Serie-Bloggen, har också fått egen menyrubrik (hurra!)
- Test, oförändrat
- Galleriet, oförändrat (fungerar dock inte förrän lördag 070825)

Försvunnit har:
- Downloads, innehållet var svårt att hålla ájour. Swecomics skärmsläckare finns dock kvar under Sajt-Service!
- (Går)DagsNyheterna, en trotjänare som det smärtar att ta bort! Orsaken är att många nyheter fått dubbel publicering i och med Serie-Bloggens tillkomst, först har de hamnat i Bloggen och sedan i (Går)DagsNyheterna. Det är bättre att renodla och i fortsättningen blir det alltså i Bloggen som Du kommer att kunna läsa alla serienyheter!
- Samlarserien, är ju ingen aktualitet, så den har flyttats till "Annat"-menyn istället!
- Online-serier, tillhör inte den här sajtens primära uppgifter, många andra sajter förmedlar dessa.
- Info om denna sajt, har integrerats i Sajt-Service ovan. En viktig nyhet är att uppdateringar i fortsättningen kommer att annonseras i Bloggen, och dessutom direkt på hemsidan!

Inga kommentarer: