26 mars, 2007

FiB och serier

I den tredje delen av artikeln om 50-talets kritik mot serietidningarna på Swecomics, så berörs ämnet Folket i Bild och serier.
Folket i Bild var arbetarrörelsens veckotidning och chefredaktören Ivar Öhman engagerade sig i debatten mot serietidningarna. I boken
Svensk Seriehistoria påstår Rolf Janson - som på 50-talet var en av de tongivande på Bonnierägda Serieförlaget - att FiB:s kritik mot serier egentligen bara var ett trick för att få ökad uppmärksamhet för sin utgivning av FiB:s Gyllene Bok!
Hur var det då? Kan det ligga något i detta argument?

Jag är tveksam. Visserligen innehöll FiB:s Gyllene Böcker ofta bilderboksversioner av välkända serier och dessutom hade bokserien sin mest expansiva period ungefär samtidigt som debatten om serietidningsvåldet rasade. Men innehållet i FiB:s Gyllene Bok var ändå vitt skilt från de kritiserade seriemagasinen. En icke-föraktlig del av utgivningen handlade t.ex. om Disneyfigurerna - och dessa figurer berördes ju inte alls av kritiken mot seriemagasinen!
Man kan hävda att FiB:s kritik mot serietidningarna var orättvis och fördomsfull. Men påståendet att det hela var ett försäljningstrick är att gå för långt!

Inga kommentarer: