18 september, 2006

Appropå allianser och "nya"Att sätta epitetet "nya" framför ett välbekant namn är ett välkänt grepp inom serietidningsvärlden! Mest bekant är måhända Seriemagasinet som över en natt blev "Nya Seriemagasinet" (i januari 1963).

Även allianser har förekommit inom serietidningsvärlden - tidningar har slagits samman och "ärvt" varandras serier och titlar. Det mest extrema exemplet torde vara "Western med TV-serier och Hopalong" som följdaktligen bestod av 3 tidningar som slagits samman. Denna tidning blev förresten hopslagen en gång till, med "Buffalo Bill", men då nöjde man sig att ge den namnet "Buffalo med TV-serier"!

Inga kommentarer: