07 juli, 2006

Stål-plåster!


Plåster brukar vara en oundgänglig artikel på sommaren och för seriediggaren är naturligtvis dessa plåster med Stålmansmotiv ett självklart val! I vad mån de hör ihop med den kommande filmen (premiär 28/7) är oklart, men förpackningen är onekligen läcker! Och vi förutsätter att bäraren av dessa plåster blir osårbar - iallafall under den närmaste halvtimmen!

Inga kommentarer: